Publicada en lugo.gal a declaración de bens patrimoniais dos 25 concelleiros da Corporación

A páxina web do Concello, lugo.gal, publica a declaración de bens patrimoniais e de causas de incompatibilidade e de actividades dos 25 concelleiros e concelleiras da Corporación. A información está dispoñible para todos os cidadáns no apartado de Transparencia da web, en Rexistro de Intereses, ano 2015.

O Concello de Lugo está á cabeza das grandes cidades galegas en transparencia, segundo o último ránking elaborado pola prestixiosa organización Transparencia Internacional, correspondente ao ano 2014. O Goberno confía en que a puntuación será máis elevada no ranking deste 2015, tendo en conta as numerosas melloras que se introduciron a principios de ano neste eido na nova páxina web e a posta en marcha do Portal de Transparencia.

A relación é a seguinte:

-DONA LARA MÉNDEZ LÓPEZ
Dous vehículos adquiridos no 2013 e 2015, respectivamente.
Unha conta en ABANCA cun saldo de 2.737,39 euros.
Unha conta en ABANCA cun saldo de 328,58 euros.
Unha conta en ING cun saldo de 5.563,07 euros.

-DON JUAN CARLOS GONZÁLEZ SANTÍN
(Privativa) Range Rover – ano 95 -145 CV (10/02/2014)
(Privativa) Moto BMW – ano 2003 – 95 CV (16/09/2013)
Unha conta en ABANCA
80% da vivenda habitual gravada cunha hipoteca 19/04/2010

-DONA ANA PRIETO NIETO
Casada en réxime de separación de bens.
Un vehículo Volvo V70 adquirido o 10/03/2004
Un vehículo Peugeot 807 adquirido o 9/3/2010
Plan de pensións no Banco Sabadell 17.638,87 euros, a 3 de xuño de 2015
PSN conta de aforro 4.169,67 euros (plan de aforro garantido)
PSN seguro de aforro 2.495,88 euros
Seguro de vida PSN mais seguro accidentes 46.736,36 euros.
Seguro de accidentes colectivo 3.000 euros.
Unha conta no Banco Popular, a 3 de xuño de 2015: 1.011,36 euros.
Unha conta corrente en Barclays (La Caixa), a 3 de xuño de 2015: 16,33 euros.
Un préstamo concertado co Banco de Sabadell cun saldo pendente de 86.035,62 euros.
Unha póliza subscrita co Banco de Sabadell cun saldo pendente de 109.412,70 euros.
Deutsche Bank.- Saldo a 3 de xuño de 2015, 296,07 euros. Préstamo, saldo pendente 6.035,24 euros a 3/6/2015.
Préstamo, saldo pendente 5.902,19 euros a 3/6/2015.
Un baixo adquirido en 1993.
Unha entreplanta adquirida en 1993.
Unha praza de garaxe adquirida en 2002
A titularidade da farmacia adquirida en 1993

-DON MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ
Un vehículo marca Honda CR-V 2.2, adquirido en 2006.
Un plan de pensións subscrito con ABANCA MIXTO 50: 1.791,94 euros.
Unha conta en ABANCA, 1.386,00 euros.
Unha conta no Banco Pastor, 340,08 euros.
O 50% de 50 inmobles en varios concellos da provincia de Lugo.

-DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ
Un vehículo Rover 45, adquirido en 2004.
Pastor monetario, dereitos consolidados 13.005,92 euros.
Allianzs
Unha conta no Banco Pastor, 6.564,67
Unha hipoteca (dous titulares) 9.936,7 euros.

-DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO
Un vehículo Rover 25 de 90 CV, adquirido en 1998
Un vehículo Audi A-3 adquirido en 2007
Un plan de pensións subscrito con Kutxa, 1.618,23 euros.
Unha conta en Caja Duero, 10.000 euros.
Unha conta en Kutxa, 46.000 euros.
O usufruto dun inmoble adquirido en 1985.
Dous inmobles adquiridos en 2011 que se atopan gravados con hipotecas.

-DONA ANA MARÍA GONZÁLEZ ABELLEIRA
Una conta en La Caixa cun saldo a 31-5-2015 de 6.893,47 euros
Unha vivenda adquirida en xaneiro de 2005, gravada cunha hipoteca.

-DON XOSÉ DANIEL PIÑEIRO VILLARES
Un vehículo Opel Meriva 1,7 DCI 75 CV adquirido en 2006.
O 50% dunha conta ING-DIRECT: 6.271,01 euros.
O 50% dunha conta laranxa ING-DIRECT: 30.462,28 euros.
O 50% dunha conta en ABANCA: 4.000 euros O 50% dunha hipoteca subscrita con Caixa Rural coa cantidade de 5.000 euros, asociada a crédito hipotecario de vivenda habitual por importe concedido de 119.819,70 euros e saldo pendente de 113.991,17 euros, adquirido o 27-6-2011.
O 50% da vivenda habitual, que foi construída en autopromoción e gravada coa hipoteca sinalada.
Unha parcela de 2.600 m2 e vivenda antiga sen restaurar de 70 m2 de planta, nunha parroquia dun concello da provincia de Lugo.

-DON JAIME CASTIÑEIRA BROZ
O 50% dun vehículo Peugeot, 607 HDI, adquirido en 2005.
Plan pensións de funcionarios de Hacienda, achegas do Ministerio.
Seguro de vida do Colexio de Aparelladores e Arquitectos técnicos (do colexio para todos os colexiados).
Un plan de pensións particular contratado con ABANCA.
O 50% dunha conta corrente
O 50% dunha conta a prazo.
– 50% vivenda, garaxe e rocho no concello de Lugo.
– 50% vivenda, garaxe e dous rochos no concello de Lugo.
– 50% garaxe no concello de Lugo.
– 50% vivenda, dous garaxes e dous rochos, no concello de Lugo, gravados cunha hipoteca subscrita con ABANCA.
– 50% entresollado no concello de Lugo.
– 50% finca e vivenda nunha parroquia dun concello da provincia de Lugo.
– 50% dunha vivenda e garaxe, gravados cunha hipoteca subscrita con ABANCA, nun concello da provincia de Pontevedra.

-DONA ANA MARÍA LÓPEZ POMBO
Un vehículo Mercedes clase A (90 CV), adquirido en 2010.
Unha conta no Banco Santander.
Tres contas en ABANCA.
Tres inmobles, dous deles na provincia de Lugo, adquiridos en 2008 e o outro na provincia da Coruña, adquirido en 1991.

-DONA MARÍA ENCARNACIÓN AMIGO DÍAZ
Accións de Telefónica e Zeltia
Dous vehículos BMW 118 D e x5
Pastor Fondos de pensiones
BBVA pensiones sociedad anónima
CxG AVIVA Corporación Caixa Galicia
Contas bancarias en ABANCA, BBVA, Banco Pastor Popular e Banco de Santander.
Un inmoble e dúas prazas de garaxe e un rocho, todo gravado cunha hipoteca no concello de Lugo.
Un inmoble e dúas prazas de garaxe e un rocho, nun concello da provincia de Pontevedra.
O 50% dunha vivenda no concello de Lugo, un praza de garaxe e rocho [dos que é usufrutuaria a súa nai] gravado todo iso cunha hipoteca.
Varias fincas, con edificacións, unha en ruínas, palleira, forno, e garaxe rehabilitado para vivenda; todo iso herdanza paterna e das que é usufrutuaria a súa nai, nun concello da provincia de Lugo.

-DON ANTONIO AMEIJIDE OSORIO
Unha moto Suzuki GSX 750 cc
Un vehículo BMW 320 D Touring
Accións do CD Lugo.
Unha conta en ABANCA
Unha conta no Santander Central Hispano.
Unha conta –da que é titular ao 50%- en Caixa Rural.
O 50% dunha vivenda adquirida en 2014, no concello de Lugo, con pago aprazado.

-DONA MARÍA DEL CARMEN PENELAS CELEIRO
Participacións en Caixa Rural Galega, xuros: 2,18 euros/ano. Retencións: 0,46 euros/ano.
Un vehículo Nissan Juke DCI de 110 CV, adquirido en 2014.
Contas en Caixa Rural Galega
Tres contas.
Unha conta da que é cotitular con outras dúas persoas.
Un préstamo hipotecario subscrito en 2013.
Unha vivenda habitual en réxime de gananciais, no concello de Lugo, adquirida en 2001 e gravada cunha hipoteca.
Adquisición sucesiva de inmobles de natureza privativa en copropiedade, de carácter rústico, nun concello da provincia de Lugo.

-DONA ISABEL DEVESA PIÑEIRO
Banco Popular
Unha conta, un depósito e un fondo. ABANCA
Unha conta e dous depósitos.

-DON ENRIQUE CEFERINO ROZAS LÓPEZ
En réxime de gananciais
Un vehículo Ford Focus de 125 cv adquirido no 2008
Un vehículo Ford K de 70 cv adquirido no 2013
102 títulos ACC CAIXA BANK, S.A.
Unha conta bancaria e un depósito
Vivenda habitual, rocho e praza de garaxe, adquiridos en 1986 e sitos no concello de Lugo.
Unha parcela de 3.000 m2 adquirida en 1993 e sita nun concello da provincia de Lugo.
Vivenda unifamiliar construída na anterior parcela, no ano 1996 e garaxe construído en 1999.

-DON MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ
Un vehículo AUDI A-4 de 136 cv adquirido en 2010
Plan de Pensións en ABANCA
Unha conta en ABANCA como titular único.
Outras contas bancarias en ABANCA, unha corrente e outra a prazo fixo con titularidade compartida coa súa nai.
Unha vivenda no concello de Lugo.
Unha casa rústica nun concello da provincia de Lugo da que é usufrutuaria a súa nai.
Os 2/3 de mellora de fincas rústicas (cun total de 18 Has).

-DONA MARÍA DE LOS ÁNGELES TEIJEIRO GONZÁLEZ
Casada en réxime de gananciais
Un vehículo Seat Altea adquirido en 2005.
Un vehículo Renault Clio adquirido en 2007.
Dúas contas no Banco Santander.
Dúas contas en ABANCA.
Unha vivenda e unha praza de garaxe no concello de Lugo, gravadas cunha hipoteca.
Outra praza de garaxe adquirida en novembro de 2014.
Un préstamo persoal subscrito con ABANCA en outubro de 2014.

-DON SANTIAGO CELSO FERNÁNDEZ ROCHA
Un vehículo Golf adquirido en 2014, cunha potencia fiscal de 10,70 cv
Unha conta de aforro en Caja Duero (3 titulares) cun saldo de 407,57 euros.
Unha conta no BBVA (1 titular), con 0 euros de saldo.
Unha conta no Banco Pastor (1 titular), cun saldo de 3.352,14 euros.
Unha conta en Caixa Rural Galega (3 titulares), cun saldo de 4.186,67 euros.
Unha conta en ABANCA (3 titulares), cun saldo de 12.848,47 euros.
Unha conta en ABANCA (2 titulares), cun saldo de 499,25 euros.
Tres vivendas, no concello de Lugo, unha delas hipotecada. Unha adquirida no 1992 e as outras dúas no 2000.
Unha vivenda unifamiliar herdada no 2014, nunha parroquia dun concello da provincia de Lugo.
Varias fincas rústicas en parroquias de concellos da provincia de Lugo.
O usufruto dunha vivenda no concello da Coruña.

-DONA MARÍA CRISTINA PÉREZ HERRÁIZ
Un vehículo Seat Altea adquirido en 2004.
Plan de Pensións BBVA: 937,63 euros
Dúas contas correntes, unha delas con 800 euros e a outra con 100 euros.
Unha vivenda e unha praza de garaxe no concello de Lugo, gravados cunha hipoteca subscrita co BBVA.

-DON IGNACIO JAVIER GARCÍA GÓMEZ
En réxime de gananciais
Un vehículo Citroen Xsara Picasso adquirido en 2007.
Unha conta en ABANCA cun saldo de 600 euros.
Unha vivenda no concello de Lugo, adquirida en 1997 e gravada cunha hipoteca.

-DON RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ
Un vehículo Renault Clío de segunda man, adquirido en 2013.
Unha conta na Caixa Rural Galega, da que é titular único.

-DONA TAREIXA ANTÍA FERREIRO TALLÓN
Un vehículo Renault Megane-Sport Tourer de 110 cv adquirido en 2014 (ganancial).
O 50% de dúas contas en Caixa Rural Galega e outra en ABANCA.
Unha vivenda (en gananciais) no concello de Lugo, adquirida en 1995

-DONA MARÍA OLGA LOUZAO ALDARIZ
Un vehículo Citroen C4 HDI 92 Collection adquirido en maio de 2006.
Un plan de pensións xestionado por Catalunya Caixa Vida, cun valor liquidativo a 2/6/2015 de 15.176,90 euros.
Tres contas en Catalunya Banc cos seguintes saldos a data de 2/6/2015: 4563,00 euros, 25.992,20 euros e 10.000 euros.
O 50% dunha conta no Banco Sabadell, cun saldo a 11/6/2015 de 1.152,33 euros.
Unha vivenda no concello de Lugo adquirida no 2008 cunha hipoteca subscrita coa entidade Catalunya Banc, cun saldo pendente a data do 2/6/2015 de 76.952,74 euros.

-DON JESÚS EXPÓSITO LÓPEZ
Un vehículo BMW 316 TI 116 cv adquirido en 2006.
Unha caravana KNAUS sport 500 VK QDK, adquirida en 2009.
Un vehículo HONDA CIVIC, 1,8 IVTEC-140 cv, adquirido en maio de 2015.
Aviva Corporación Caixa Galicia Seg. e Reas., S.A. Promotor-Concello de Lugo.
Unha conta no BBVA cun saldo de 3.204,49 euros (gananciais).
Unha conta no BBVA cun saldo de 283,89 euros (unha quinta parte).
Unha conta no BBVA cun saldo de 2.017,88 euros (gananciais).
Unha vivenda habitual en réxime de gananciais, sita no concello de Lugo, adquirida en decembro de 2002.

-DON CARLOS ANXO PORTOMEÑE PÉREZ
Un vehículo Ford Focus C-Max 2.0 Tdci Guía, adquirido en 2011.
Unha c/c ABANCA cun saldo de 194,66 euros.
Unha c/c ABANCA indistinta cun saldo de 2.639,87 euros.

Novas relacionadas

Deixar unha resposta

A súa dirección de email non será publicada. Os campos requeridos están marcados *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.


Diario de información xeral sobre Lugo e a súa provincia
San Salvador de Muxa 124 27192, Lugo

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com